Inwestor


Dobrego Pasterza 52 sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Władysława Żeleńskiego 51c/7, 31-353 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, KRS 0000569620, NIP 6772391392, REGON 362189735